NVA bijeenkomst ‘Duurzame stad & gezonde verstedelijking’

 

Op 1 juli vond de NVA-bijeenkomst plaats in Diemen bij Paviljoen Puur. Een prachtige locatie bij Fort Fiemerdam, onderdeel van de stelling van Amsterdam. Het was weer een intressante en leerzame bijeenkomst waarin de ideale duurzame stad/gezonde verstedelijking centraal stond.

Eric Frijters van Fabrications, een van de oprichters en directeur van dit duurzame architectenbureau en lector Future Urban Regions (FUR) bij de Amsterdamse School of Arts heeft ons meegenomen in de wereld van innovatieve architectuur en stadsontwikkeling. In zijn presentatie heeft Eric Frijters ons duidelijk gemaakt dat een andere manier van kijken naar gebiedsontwikkeling noodzakelijk is om een gezonde leefomgeving voor de toekomst te kunnen waarborgen.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in stedelijke gebieden en dit percentage zal alleen nog maar groeien. Dit verstedelijkingsproces van ongekende omvang kan de gezondheid van mens en milieu negatief beïnvloeden. Eric Frijters veronderstelt dat een andere kijk op ontwerp de gezondheid van stedelijke ecosystemen kan verbeteren. Er zal meer onderzocht moeten worden hoe een omgeving gebruikt wordt. Dankzij moderne technologie is gebruik tegenwoordig te meten. Hierdoor is veel beter te zien hoe een omgeving gebruikt wordt. Niet alleen door ons mensen, maar ook hoe de stromen van materialen en energie lopen. Door dit te meten en door sensoren aan te brengen op alles wat gemaakt wordt, wordt data geproduceerd. Dit maakt het mogelijk om als het ware de stofwisseling van een gebied in kaart te brengen. Op deze manier wordt het heel kort samengevat mogelijk om te zien waar ingrepen mogelijk zijn om een gezond leven te bevorderen.

Er zal dus op voorhand gekeken moeten worden naar gebruik en daarop zal het ontwerp moeten worden afgestemd. Dit brengt wel een kostenplaatje met zich mee aangezien er veel geïnvesteerd dient te worden in de voorkant van een traject en de baten pas veel later zullen volgen. Echter vanuit het oogpunt van duurzaamheid zal deze manier van ontwerpen veel opleveren. Want een betere vraag levert een betere oplossing op. Dat is altijd goedkoper dan achteraf van alles moeten repareren.

We hebben dus iets om over na te denken meegekregen deze zomer!