Over NVA

De NVA (Nederlandse Vastgoedsociëteit in Amsterdam) is een netwerk van vooraanstaande professionals uit verschillende geledingen van het vastgoed in de Randstad.

De NVA organiseert voor haar leden en introducees circa 6 bijeenkomsten per jaar. In een informele sfeer ontmoeten de leden elkaar en wisselen zij onderling kennis en ervaring uit. Ook worden dan actuele thema’s binnen het vastgoed door eigen leden of vooraanstaande externe sprekers ingeleid. De bijeenkomsten gaan vaak vergezeld van een bezoek aan een interessant voorbeeldproject.

Een ander programmaonderdeel is ‘Kijken bij de buren’. Hierbij wordt een andere gemeente of regio wordt bezocht. Lokale vertegenwoordigers van bestuur en sector lichten dan de lokale situatie toe. Utrecht was zo’n goede buur; andere steden staan de komende jaren op het programma. Ook zijn er unieke formules zoals leden die een dag met elkaar van plek verwisselen en zo een blik ‘achter de schermen’ krijgen bij een organisatie waar zij professioneel veel mee te maken hebben.

Locaties en thema’s van de bijeenkomsten zijn steeds verschillend en inspirerend voor de verdere ontwikkeling van de individuele leden en de professie. Onderwerpen die de laatste jaren aan bod kwamen, betroffen onder meer financieringsmogelijkheden, de kantorenleegstand, transformatiekansen, de retailmarkt, ontwikkelingen in de corporatiesector en de effecten van diverse kabinetsvoorstellen. Voor de komende tijd kan gedacht worden aan actuele thema’s zoals duurzaamheid op gebiedsniveau, stedelijke mobiliteit en smart cities.

De NVA telt circa 50 leden (stand eind juni 2019).